Nhà xưởng lắp ghép | nhà khung thép | nhà xưởng cách nhiệt | Nhà xưởng tiền chế eps

Nhà xưởng lắp ghép | nhà khung thép | nhà xưởng cách nhiệt | Nhà xưởng tiền chế eps

Nhà xưởng lắp ghép | nhà khung thép | nhà xưởng cách nhiệt | Nhà xưởng tiền chế eps

Nhà xưởng lắp ghép | nhà khung thép | nhà xưởng cách nhiệt | Nhà xưởng tiền chế eps

Nhà xưởng lắp ghép | nhà khung thép | nhà xưởng cách nhiệt | Nhà xưởng tiền chế eps
Nhà xưởng lắp ghép | nhà khung thép | nhà xưởng cách nhiệt | Nhà xưởng tiền chế eps

NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP BÊ TÔNG NHẸ NEPS

Bê tông nhẹ N-EPS với ưu điểm cốt liệu thông minh dễ dàng thi công kết hợp với kết cấu sắt và hạn chế tối đa tình trạng nứt như các vật liệu khác. Và ứng dụng thực tế đó là công trình nhà xưởng tại Tiền Giang.
Khu đất gồm 13 xưởng với mỗi nhà xưởng tại đây có diện tích sàn 1000m2 sử dụng mỗi xưởng hơn 1000m2 bê tông nhẹ eps do công ty Bê tông nhẹ N-EPS cung cấp và hướng dẫn thi công lắp đặt.

 

Bài viết khác

Top
Zalo