Tấm bê tông nhẹ N-EPS có chắc chắn không | Chịu tải 1.2 tấn trên nhịp 1,2m x 60cm

Tấm bê tông nhẹ N-EPS có chắc chắn không | Chịu tải 1.2 tấn trên nhịp 1,2m x 60cm

Tấm bê tông nhẹ N-EPS có chắc chắn không | Chịu tải 1.2 tấn trên nhịp 1,2m x 60cm

Tấm bê tông nhẹ N-EPS có chắc chắn không | Chịu tải 1.2 tấn trên nhịp 1,2m x 60cm

Tấm bê tông nhẹ N-EPS có chắc chắn không | Chịu tải 1.2 tấn trên nhịp 1,2m x 60cm
Tấm bê tông nhẹ N-EPS có chắc chắn không | Chịu tải 1.2 tấn trên nhịp 1,2m x 60cm

Khả năng chịu tải sàn bê tông nhẹ N-EPS

Thi nghiệm được thực hiện tại nhà máy bê tông nhẹ N-EPS để chất tải thử trên nhịp 1.2m tấm sẽ ntn. 

Bài viết khác

Top
Zalo