Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ
Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Bê tông nhẹ EPS

Bê tông nhẹ N-EPS Việt Nam

CÓ 4 NGÀM ÂM DƯƠNG
TRỌNG LƯỢNG: 60KG/ TẤM (+-5KG)
KÍCH THƯỚC: 0.61x1.22M (+-01CM)
CƯỜNG ĐỘ NÉN 3.5 MPa

TẤM TƯỜNG T10 KT 0.61x1.22M DÀY 10CM

Giá: 350.000đ
CHỈ ỨNG DỤNG CHO TƯỜNG
KÍCH THƯỚC VỪA THANG MÁY
CÓ 2 NGÀM ÂM DƯƠNG
TRỌNG LƯỢNG: 90KG/ TẤM (+-5KG)
KÍCH THƯỚC: 0.61x2.44M (+-01CM)
CƯỜNG ĐỘ NÉN 3.0 MPa
CƯỜNG ĐỘ UỐN: 0.8 MPa
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI: > 2 TẤN / M2

TẤM SÀN T8 BÊ TÔNG NHẸ DÀY 8CM 2 LỚP THÉP D3

Giá: 360.000đ
Ứng dụng chính cho sàn.
 
Top
Zalo