DMCA.com Protection Status Giới thiệu về Bê tông nhẹ eps VN và các ứng dụng trong xây dựng

Giới thiệu về Bê tông nhẹ eps VN và các ứng dụng trong xây dựng

Giới thiệu về Bê tông nhẹ eps VN và các ứng dụng trong xây dựng

Giới thiệu về Bê tông nhẹ eps VN và các ứng dụng trong xây dựng

Giới thiệu về Bê tông nhẹ eps VN và các ứng dụng trong xây dựng

Giới thiệu về Bê tông nhẹ eps VN và các ứng dụng trong xây dựng
Giới thiệu về Bê tông nhẹ eps VN và các ứng dụng trong xây dựng

Bê tông nhẹ eps

Danh sách các sản phẩm

 

Tấm tường T10

Giá: 350.000đ / m2

Tỷ trọng: 800kg/m3

Tấm sàn T8

Giá: 360.000đ / m2

Tỷ Trọng: 800kg/m3

Tấm tường T9

Giá: 330.000đ / m2

Tỷ trọng: 600kg/m3

Tấm sàn ST9

Giá: 330.000đ / m2

Tỷ trọng: 600kg/m3

Top
Zalo