Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ
Sản phẩm bê tông nhẹ N-EPS | tấm bê tông nhẹ eps | bê tông lắp ghép | Nhà lắp ghép | Gạch siêu nhẹ

Bê tông nhẹ EPS

Vững mạnh từ niềm tin

Có 4 ngàm âm dương
60KG/ TẤM, NÉN 3.5 MPa

TẤM TƯỜNG T10 KT 0.61x1.22M DÀY 10CM

Giá: 350.000đ / M2
CHỈ ỨNG DỤNG CHO TƯỜNG
KÍCH THƯỚC VỪA THÀNG MÁY
KT: 0.61x2.44m dày 8cm
Có 2 lưới sắt 3 chịu lực
3.0MPa

TẤM SÀN T8 BÊ TÔNG NHẸ DÀY 8CM 2 LỚP THÉP D3

Giá: 350.000đ / M2
Ứng dụng chính cho sàn.
 
Top
Zalo