Nhà lắp ghép tại resort Long Hải Vũng Tàu kiến trúc đẹp

Nhà lắp ghép tại resort Long Hải Vũng Tàu kiến trúc đẹp

Nhà lắp ghép tại resort Long Hải Vũng Tàu kiến trúc đẹp

Nhà lắp ghép tại resort Long Hải Vũng Tàu kiến trúc đẹp

Nhà lắp ghép tại resort Long Hải Vũng Tàu kiến trúc đẹp
Nhà lắp ghép tại resort Long Hải Vũng Tàu kiến trúc đẹp

Nhà lắp ghép container tại Vũng Tàu

Bê tông nhẹ N-EPS Việt Nam

Dựa trên ý tưởng vỏ sò, nét đặc trưng của vùng biển Long Hải mà KTS đã tạo nên tác phẩm tuyệt đẹp. Công trình sử dụng container cũ, thép hình, thép hợp, vách cement boad và tường sàn bê tông nhẹ N-EPS.

Top
Zalo