Sàn bê tông nhẹ | sàn lắp ghép | sàn nhẹ | bê tông siêu nhẹ | tấm sàn lắp ghép

Sàn bê tông nhẹ | sàn lắp ghép | sàn nhẹ | bê tông siêu nhẹ | tấm sàn lắp ghép

Sàn bê tông nhẹ | sàn lắp ghép | sàn nhẹ | bê tông siêu nhẹ | tấm sàn lắp ghép

Sàn bê tông nhẹ | sàn lắp ghép | sàn nhẹ | bê tông siêu nhẹ | tấm sàn lắp ghép

Sàn bê tông nhẹ | sàn lắp ghép | sàn nhẹ | bê tông siêu nhẹ | tấm sàn lắp ghép
Sàn bê tông nhẹ | sàn lắp ghép | sàn nhẹ | bê tông siêu nhẹ | tấm sàn lắp ghép

Nâng nền lót đáy sàn hồ bơi Thảo Điền Q2

Vững mạnh từ niềm tin

Công trình do công ty Sài Gòn Kỷ Nguyên thi công tại Thảo Điền Q2 với mục đích nâng nền trên vùng đất yếu

Top
Zalo